keskiviikko 10. tammikuuta 2018

TYPOGRAFIA

Mitä typografia tarkoittaa?

Typografian tarkoitetaan tekstin ja kirjainten asettelua, jonka tarkoituksena on helpottaa viestin perille menoa. Alun perin typografia on tarkoitettu kirjaintyyppejä ja niiden suunnittelua, mutta ajan mittaan sen käsite on muuttunut.  Nykyisin typografialla tarkoitetaan minkä tahansa paino- tai digitaalisen työn ulkoasua- ja sen suunnittelua mm. fontteja, värejä, asettelua, mielikuvaa, imagoa jne.

Typografia on kulttuuri- ja tilannesidonnainen merkkijärjestelmä, joka näkyy kaikissa kaksiulotteisissapainoissa esim. lehdissä, kirjoissa, www-sivuilla jne.

Kirjasintyyppi

Antikva - päätteellinen kirjainmuoto, joka kehittyi 1470-1600 luvulla roomalaisten ja karolingilaisen minuskelin pohjalta. Näitä ovat esim. suosituin Times New Roman, Georgia ja Americana.

Groteski - päätteetön kirjainmuoto, jota on alettu suunnittelemaan vasta 1800-luvun lopulla, kun luovuttiin koristeellisista modoista ja typografiikasta tuli osa tekstien sisältöä. Www- sivuilla groteski on helppo lukuisempaa, kuin antikva. Näitä ovat esim. Arial ja Verdana.

Versaali - Suurakkoset, jotka edustavat kirjaimien alkuperäistä muotoa. Nykyään niitä käytettään esim. nimien korostuksessa, otsikoissa ja alkukirjaimina.

Gemana - Pienaakkoset, jotka alkoivat kehittyä Rooman vallan jälkeisinä vuosin, kun taltalla veistetty juhlavat kirjainmuodot eivät sopineet arkipäiväiseen kirjoittamiseen.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti